شناسنامه صفوی
 
نام صفوی
تماس با من
جنسیت زن
سن 30
درباره من

کشور ایران  
شهر مشهد

تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی  
شغل  
سرگرمی ها مطالعه ـشناـ موسیقی ـ تماشای فیلم وبگردی  
علاقه مندی ها سوارکاری ـ یادگیری مو سیقی ـنقاشی